Home >

Nieuwe vacature

Locatie

Rotterdam

Publicatiedatum

08-11-2018

Publicatie eindigt

16-11-2018

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT22438
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin december 2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Tussen woensdag 21 november 10.00 uur en donderdag 22 november 16.00 uur
Sluitingsdatum: Vrijdag 16 november om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar vijf Inkomensconsulenten Toetsing en Toezicht voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek).

Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen.

Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan.

In deze functie handel je vanuit een opdracht van het College van Rotterdam. In 2018 en 2019 moet Werk en Inkomen 6.000 heronderzoeken verrichten. Daarbij staat de rechtmatigheidstoets centraal, maar gaat het zeker ook om passende dienstverlening: Aan de Rotterdammer die de gemeente financiële hulp vraagt, maar ook de Rotterdammer die dit, via de afdracht van belastingen, mogelijk maakt. Voorgaande wordt gevisualiseerd in de plaat ‘Dienstverlening aan alle Rotterdammers’.

Het team heeft dus ook een politieke lading. Een lid van het team Heronderzoeken moet zich hier in doen en laten van bewust zijn.

Taken/werkzaamheden:

 • Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken.
 • Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren.
 • Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering vast.
 • Je kunt resultaten van heronderzoeken op correcte wijze vastleggen in de fraudemodule van Socrates, zodat je acties leiden tot sluitende managementinformatie.
 • Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling.
 • Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.
 • Je legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken.
 • Je vraagt bij werkzoekenden informatie op over hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen.
 • Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties.
 • Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag volgt, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden.
 • Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling.
 • Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomsten daarvan.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een rijbewijs B met rijervaring in stedelijk gebied.
 • Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening op HBO niveau.
 • Je hebt de volgende trainingen afgerond:
  - Opleiding inkomensconsulent, waaronder timemanagement,
  - Participatiewet, waaronder boete en maatregelen,
  - Belastingen en toeslagen, loonstroken lezen en interpreteren
  - Gesprekstechnieken confronterend gesprek en het omgaan met emotie en agressie
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als Inkomensconsulent, waarbij je ervaring hebt met:
  - Gesprekken met burgers face-to-face. De ervaring moet recent zijn, d.w.z. dat de kandidaat niet langer dan 6 maanden geleden op dagelijks/regelmatige basis gesprekken in de spreekruimte heeft gevoerd.
  - Het uitvoeren van (specifiek) heronderzoeken. De ervaring is recent, d.w.z. dat de kandidaat niet langer dan 6 maanden geleden op dagelijks/regelmatige basis heronderzoeken heeft verricht.
  - Timemanagement (het zelfstandig plannen en organiseren van grote aantallen gesprekken en verschillende taken)
  - Het werken in teamverband
 • Je beschikt over de volgende specifieke kennis:
  - Kennis van de Participatiewet
  - Kennis van de boete en het boeteproces in relatie tot de Participatiewet
  - De kandidaat is aantoonbaar in staat tot het vastleggen van onderzoeksresultaten op een juridisch verdedigbare wijze. Het, op basis van een objectieve analyse van de onderzoeksbevindingen, opstellen van een rapport/voorstel, waarin de juiste, juridische consequenties voor het recht op bijstand worden neergelegd.
 • Je beschikt over de volgende systeemkennis:
  - Het muteren in Socrates op de gebieden terugvorderen en beëindigen van uitkeringen, opschorten en herstellen van uitkeringen, het verrichten van financiële mutaties (bv. doorbetalen vaste lasten/schuldaflossingen) en het verwerken van normwijzigingen. Deze specifieke kennis moet blijken uit werkervaring op alle gebieden van minimaal één jaar.
  - Het muteren in de fraudemodule in Socrates. Deze specifieke kennis moet blijken uit werkervaring op dit gebied van minimaal één jaar.
  - Kennis van/ervaring met Suwinet
  - Word en Excel
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Freelance niet mogelijk (pay-roll/loondienst wel mogelijk).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt één van de volgende trainingen afgerond: Controlerend huisbezoek, Mogelijke Fraude onderzoeken of Juridisch rapporteren.

Competenties:

 • Resultaatgericht, Kandidaat is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel wordt bereikt. • Kandidaat gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt. • Kandidaat handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht.
 • Communiceren, Kandidaat drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau. • Kandidaat formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander. Kandidaat stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of kandidaat de ander goed begrepen heeft. • Kandidaat is in staat om de klant uit te leggen wat het wederzijds belang is van het naleven van de wet en de verplichtingen, die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden.
 • Klantgerichtheid, Kandidaat luistert en komt waar mogelijk tegemoet aan de wensen van de klant, handelt hiernaar en geeft daarbij prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid. • Kandidaat is proactief en verdiept zich in de situatie van de klant. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen. • Kandidaat handelt naar de taakstelling van het team Heronderzoeken; dat er een balans wordt gevonden tussen servicegerichtheid, de verantwoordelijkheid van de klant en handhaving.
 • Stressbestedigheid, Kandidaat blijft effectief functioneren onder tijds- en emotionele druk en laat zich niet van zijn stuk brengen. • Kandidaat stelt bij tijds- en emotionele druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen. • Kandidaat accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren.
 • Planmatig werken, Kandidaat structureert het eigen werk(proces). Kandidaat maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.
 • Flexibiliteit, Kandidaat schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert. • Kandidaat pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures.
 • Accuratesse, Kandidaat werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd. • Kandidaat levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt.
 • Integriteit, Kandidaat weet algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag te handhaven. Is er op aanspreekbaar en kan anderen hierop aanspreken. • Kandidaat verkrijgt door kennis, houding en gedrag, vertrouwen van anderen. Is binnen het team open naar anderen, doch discreet over gevoelige zaken. • Kandidaat aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken, zowel richting collega's als de klant. • Kandidaat voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:
• een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
• geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
• een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Schiedam
Rotterdam
Rotterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.