Home > NIeuws
Rotterdam Heeft Werk

Vacatures

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Gouda

Rotterdamse regio dè banen- en energiemotor.


De haven van Rotterdam is het kloppend hart van ons land en ook een essentiële levensader van het westen van Europa. Het is daarmee een echte banenmotor. Ook qua energie is het een cruciaal knooppunt in onze economie. Het Havenbedrijf zegt het op zijn site als volgt:
In de haven van Rotterdam komt alles samen: kolen, aardgas, biomassa, warmte, stoom, wind en zon. De aanvoer, productie en distributie van energie is groot. Duurzame energieopwekking is een daarbij belangrijke ontwikkeling. Op dit moment staat voor 170 Megawatt (MW) aan windturbines in het havengebied. Dat is zo’n 10% van alle windenergie in Nederland.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat 14% van de Nederlandse energieproductie in 2020 afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen en 16% in 2023. In de Havenvisie 2030 heeft het Havenbedrijf met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen in 2020 300 MW is. Dat komt neer op stroom voor 300.000 huishoudens per jaar. In de haven zijn zo’n 15 locaties waar nu windturbines staan of geplaatst worden. Ook de zeewering van Maasvlakte 2 is een belangrijke locatie. Meer informatie over windenergie is te vinden op de website van het Havenbedrijf, inclusief de (nog te ontwikkelen) windturbine locaties.

Wij van RotterdamHeeftWerk.nl kunnen concluderen: werk en energie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder energie kun je niet werken. En omgekeerd, zonder de inzet van arbeid, wordt er geen energie opgewekt. De Rotterdamse regio is zowel voor banen als voor energie toonaangevend in de Nederlandse economie.


2Staff Inventus OAK Bemiddeling Shoptalent
Zorg vacatures Rotterdam
Arts vacatures Tandarts vacatures
Finance vacatures Rotterdam
Accountant vacatures Controller vacatures
Nieuws
Rotterdam Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.